Борба с дървеници. Професионално унищожаване и пръскане срещу дървеници

Унищожаване на дървеници

Повечето хора не познават дървениците, затова минава доста време докато разберат, че леглото или дивана им са заселени точно с дървеници, а смятат че са ухапани от комари или имат алергия. Дървениците приличат на паяче, но са паразити и се хранят изцяло само с кръв от хора или животни. Срещат се в гнездата на някои птици - лястовици и гълъби и от там могат да попаднат в жилищата на хората.

Разпостранение на дървениците

Като правило обаче дървениците се внасят в жилището чрез мебели или сакове с дрехи при пътуване и пренощуване в хотели, общежития, спални вагони и др. Крият се в процепите на леглата, гънките на матраци и дюшеци и когато човек легне те усещат топлината на тялото и излизат да се хранят. Признак, че има дървеници са малки черни точки по чаршафите и гънките на матраците. Дървениците се размножават бързо и ако не се вземат мерки за няколко месеца стават хиляди. Яйцата са снежнобели.

Борба с дървеници

Борбата с дървениците и унищожаването на дървениците е много трудна, особено ако не се знае къде са убежищата им и тяхната биология. При много голяма заселеност на жилището почти винаги се налага намесата на професионалисти и извършване на две обработки.

Екипите на Евро Пест са оборудвани с професионална техника – Електро Фог и препарати, които не цапат мебели и мазилки. Ние можем да решим проблема с дървениците, защото познаваме тяхната биология, знаем къде да ги открием и как да ги унищожим. Нашите специалисти ще ви обяснят на място какви мерки да вземете, за ликвидиране на дървениците.

Пръскане против дървеници

Пръскане против дървеници

Унищожаване на дървеници

борба с дървениците

Борба с дървеници

Пръскане срещу дървеници

Пръскане срещу дървеници